Girls History

 

Year
Girls Regular Season Champion
Girls Tournament Champion
Girls Runner-Up
Regular Season Results
2023
AAA - Station Camp / T.W. Hunter
AA - Westmoreland
AAA - 
AA - 
AAA - 
AA - 
AAA - Click Here
AA - Click Here
2022
AAA - T.W. Hunter
AA - Westmoreland
AAA - T.W. Hunter
AA - 
AAA - Station Camp
AA - 
AAA - Click Here
AA - Click Here
2021
Station Camp
AAA - Ellis
AA - Westmoreland
AAA - Station Camp
AA - Portland East
Click Here
2020
Station Camp
AAA - Station Camp
AA - 
AAA - Ellis
AA - 
Click Here
2019
Rucker Stewart
AAA - T.W. Hunter
AA - Westmoreland
AAA - Rucker Stewart
AA - Hawkins
Click Here

  

Year
Girls Champion
Girls Runner-Up
Regular Season Results
2018
T.W. Hunter
Ellis
Click Here
2017
T.W. Hunter
Station Camp
Click Here
2016
Hawkins &
T.W. Hunter
Co-Champions
Click Here
2015
Hawkins
Knox Doss @ Drakes Creek
Click Here
2014
Ellis
Knox Doss @ Drakes Creek
Click Here
2013
Ellis
T.W. Hunter
Click Here
2012
Ellis
Portland West
Click Here
2011
Ellis
Rucker Stewart
Click Here
2010
Ellis
Portland West
Click Here
2009
Ellis
T.W. Hunter
 
2008
T.W. Hunter
Portland***
 
2007
Knox Doss*
White House
 
2006
Knox Doss*
Ellis
 
2005
T.W. Hunter
Knox Doss*
 
2004
T.W. Hunter
Shafer
 
2003
T.W. Hunter
Hawkins
 
2002
Ellis
T.W. Hunter
 
2001
T.W. Hunter
Ellis
 
2000
T.W. Hunter
Portland***
 
1999
Knox Doss*
Ellis
 
1998
Shafer
Knox Doss*
 
1997
T.W. Hunter
White House
 
1996
Westmoreland
T.W. Hunter
 
1995
Gallatin**
Portland***
 

 

*Now Station Camp Middle (as of 2010)

**Split into Rucker Stewart and Shafer (as of 1996)

***Split into Portland East and West (as of 2010)